Privacy

We vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan en inzicht te geven hoe we dat doen. In deze privacy statement geven we u dan ook een heldere uitleg over welke gegevens we verzamelen en waarom.

Persoonsgegevens
Om u zoekopdracht te verwerken hebben we de volgende data nodig:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Email adres

Bovenstaande gegevens gebruiken wij om uw zoekopdracht goed te kunnen verwerken. Uw contactgegevens gebruiken we daarnaast om eventuele vragen telefonisch of per e-mail te kunnen beantwoorden.

Bewaartermijn
Carselect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld, in elk geval niet langer dan de onder het toepasselijk recht geldende maximale bewaartermijn.

U kunt Carselect op elk moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen. Tevens heeft u het recht op inzage en correctie van jouw gegevens. Mocht je hier gebruik van willen maken, dan kun je een mail sturen aan info@carselect.nl.

Verstrekking aan derden
We delen persoonsgegevens niet met derden, behalve in een van de volgende omstandigheden.

Beveiliging van gegevens
Carselect heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies van gegevens die in ons bezit zijn.

Cookies
De website van Carselect maakt gebruik van cookies. Door onze site te bezoeken accepteer je het gebruik van cookies zoals beschreven op deze pagina. Je kunt cookies onder andere wissen, blokkeren en beheren via je browser instellingen.

Wijziging in privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We adviseren je om deze privacyverklaring geregeld te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.